Mladost Samobor

Mladost Samobor

Samobor
Karate klub “Mladost” svoje je djelovanje zapoceo 1970. godine u Bregani, pri Društvu za sportsku rekreaciju, a od 1972. godine djeluje u sklopu SD “Mladost” u Samoboru.