CRNI POJASEVI

Važno dostignuće u životu jednog karate-ka je prijelaz od smeđeg prema crnom pojasu. Tehnike se na ovom stupnju usavršavaju, ciljajući perfekciju,
koja se nikada ne dostigne. Crno se, jednako kao i bijelo, rijetko pojavljuje u prirodi i ne smatra se bojom. To je boja duha. Crno je boja snage.
Pokazatelj upornosti i integriteta nosioca. Crni pojas je posljednji u svijetu karate-ka i niti jedan drugi pojas ga ne može zamijeniti.
Kao što je bijeli pojas postepeno prerastao u crni, tako i crni pojas polako blijedi, postaje izlizan na rubovima i ponovno postaje bijelim.
Tako se krug neminovno zatvara,
majstor još jednom postaje učenikom…


5. DAN KYOKUSHIN

Milan Garašić 5. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Vladimir Šintić 5. DAN

Kyokushin Karate Klub Maksimir Elka3. DAN KYOKUSHIN

Krunoslav Garašić 3. DAN

Kyokushin Karate Klub Sosai Zagreb

Ivan Bezjak 3. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor2. DAN KYOKUSHIN


Nikola Banjeglav 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Dugo Selo

Dunja Mandić 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Dugo Selo

Tihomir Garašić 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Mladen Sinkić 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Moslavina Kutina

Kristina Kojundžić 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Sosai Zagreb1. DAN KYOKUSHIN

Hrvoje Mikecin 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Zadar

Ljiljana Šurbek Bošnjak 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Damir Sinković 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Kruno Terihaj 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor


Tomislav Nestić 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Maksimir Elka

Finka Mihalj 1. DAN

Kyokushin Karate Klub

David Fabek 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Filip Bošković 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor


Fran Lukšić 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Barbara Buretić 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Dugo Selo

Tena Vrh 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Sosai Zagreb

Ema Pollak 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Sosai ZagrebGOJU-RYU KARATE

Saša Josip Milec 5. DAN

Kyokushin Karate Klub AIK Varaždin

Marinela Belavić 2. DAN

Kyokushin Karate Klub AIK Varaždin

Sanjana Milošević 1. DAN

Kyokushin Karate Klub AIK Varaždin