CRNI POJASEVI

Važno dostignuće u životu jednog karate-ka je prijelaz od smeđeg prema crnom pojasu. Tehnike se na ovom stupnju usavršavaju, ciljajući perfekciju,
koja se nikada ne dostigne. Crno se, jednako kao i bijelo, rijetko pojavljuje u prirodi i ne smatra se bojom. To je boja duha. Crno je boja snage.
Pokazatelj upornosti i integriteta nosioca. Crni pojas je posljednji u svijetu karate-ka i niti jedan drugi pojas ga ne može zamijeniti.
Kao što je bijeli pojas postepeno prerastao u crni, tako i crni pojas polako blijedi, postaje izlizan na rubovima i ponovno postaje bijelim.
Tako se krug neminovno zatvara,
majstor još jednom postaje učenikom…


6. DAN KYOKUSHIN

Milan Garašić 6. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor


5. DAN KYOKUSHIN

Vladimir Šintić 5. DAN

Kyokushin Karate Klub Maksimir Elka



3. DAN KYOKUSHIN

Krunoslav Garašić 3. DAN

Kyokushin Karate Klub Sosai Zagreb

Ivan Bezjak 3. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Tihomir Garašić 3. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor



2. DAN KYOKUSHIN


Nikola Banjeglav 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Dugo Selo

Dunja Mandić 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Sosai Zagreb

Mladen Sinkić 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Moslavina Kutina

Kristina Kojundžić 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Sosai Zagreb


David Fabek 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Filip Bošković 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Fran Lukšić 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Kruno Terihaj 2. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor



1. DAN KYOKUSHIN


Tena Vrh 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Sosai Zagreb

Barbara Buretić 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Dugo Selo

Ema Pollak 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Sosai Zagreb

Nika Jakobović 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Stela Oroz 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Sosai Zagreb

Stjepan Žanić 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Kutina

Dejan Obranić 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Sosai Zagreb

Jan Peranić 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Budo-ryu Zaprešić


Tomislav Nestić 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Maksimir Elka

Finka Mihalj 1. DAN

Kyokushin Karate Klub

Hrvoje Mikecin 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Zadar

Ljiljana Šurbek Bošnjak 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor

Damir Sinković 1. DAN

Kyokushin Karate Klub Mladost Samobor



GOJU-RYU KARATE

Saša Josip Milec 5. DAN

Kyokushin Karate Klub AIK Varaždin

Marinela Belavić 2. DAN

Kyokushin Karate Klub AIK Varaždin

Sanjana Milošević 2. DAN

Kyokushin Karate Klub AIK Varaždin

Monika Balažinec 1. DAN

Kyokushin Karate Klub AIK Varaždin

Marko Dvorski 1. DAN

Kyokushin Karate Klub AIK Varaždin

Karlo Nofta 1. DAN

Kyokushin Karate Klub AIK Varaždin

Marin Šebrek 1. DAN

Kyokushin Karate Klub AIK Varaždin