Croatia Zadar

Croatia Zadar

UKRATKO O NAMA

Karate klub “Croatia” Zadar je osnovan 17.10.1990. godine. Glavni osnivač kluba je Hrvoje Mikecin, trener karatea, tada nosioc zvanja 1. DAN Shoto-kan stila karatea. Klub je bio aktivan do početka Domovinskog rata, kada su se svi punoljetni članovi uključili u obranu Hrvatske.
Sa smanjenjem većih sukoba u Hrvatskoj, 1994. godine, tener Hrvoje Mikecin je stupio u kontakt sa Karate klubom Mladost Samobor da bi nastavili sportsku aktivnost usmjerivši se na Kyokushin karate. Trener je započeo sa učenjem Kyokushin karatea i postupno polagao za zvanja, tako da je 2008. godine položio za zvanje 1. DAN Kyokushin karatea.
Klub je u počecima Kyokushina bio veoma aktivan, izlazili smo na sva domaća natjecanja. Klub ima svoj prostor (dvoranu) za trening. I danas smo aktivni samo interes djece i mladeži je veoma mali.

Ossu!

Karate klub “Croatia” Zadar

Socials