Polaganje pojaseva u k.k. Sosai

Polaganje pojaseva u k.k. Sosai

U subotu 30.11.2019. u prostorijama karate kluba Sosai Zagreb održano je polaganje za dječje pojaseve(MON).

Iz k.k Sosai polaganju je pristupio 31 član.

Članovi ispitne komisiji bili su; sensei Kruno Garašić 3. dan, senpai Kristina Kojundžić 2. dan, Ema Pollak 1. dan, Stela Oroz 1. dan i Dejan Obranić 1. dan

Nakon fizičkog i tehničkog dijela ispita svi mladi borci pokazali su dobro tehničko  znanje, fizičku spremu i disciplinu. Svi pristupnici uspješno su položili.