Održano polaganje pojaseva u Samoboru

Održano polaganje pojaseva u Samoboru

U srijedu 30.10.2019. u prostorijama k.k. Mladost Samobor održano je polaganje dječjih (MON) i odraslih (KYU) pojaseva.

Ispitu su pristupili članovi k.k. Zaprešić, k.k. Mladost Samobor i k.k. Karlovac

Polaganje su vodili shihan Milan Garašić, Senpai David Fabek i Senpai Nika Jabovoić.

Svi članovi uspješno su položili ispit! Čestitke;

MON (Dječji pojas)
10. mon Boži Milić k.k. Zaprešić
10. mon Jan Capek k.k. Zaprešić
10. mon Vito Capek k.k. Zaprešić

KYU (odrasli pojasevi)
10. kyu Matija Katarina Šalinović k.k. Zaprešić
8. kyu Lea Pongrac k.k. Zaprešić
8.kyu Denis Priselec k.k. Karlovac
8. kyu Lorena Domiter k.k. Zaprešić
8. kyu Marko Gubo k.k. Zaprešić
6. kyu Goran Liković k.k. Karlovac
6. kyu Borna Flegar k.k. Zaprešić
4. kyu Dino Obranić k.k. Mladost Samobor